Velkommen til å søke!

Oslo Fotokunstskole kan ha inntil 120 elever. Fotografi alternativer er mange, fra tradisjonelt fotografi, moderne fotografi visuelt tenkning og etter modernitet, hvor fotografi ble vist frem som ett objekt i installasjoner og som dokumentasjon av eksperimentale kunst prosjekter.
Skolens undervisnings program DNM1989 har utviklet seg til et nivå hvor det visuelle kommunikasjons språk er enklere å forstå gjennom data bilder eksperimentelle analyser hvor hver elev øver seg i å beherske grensene i det billedlige to demisjons rammen.

Hovedopptaket er den 15. april, vi tar også i mot søknader fortløpende t.o.m. to uker før skolestarten. Skolestart er i slutten av august. Studiet er 2 - årig. Studieavgiften er 30.000 per år.

Kriterier:
Studiekompetanse er ikke påkrevd. Søkeren må ha fullført grunnskole. Du søker på bakgrunn av 5 innsendte arbeider, dette kan være fotografier, tegninger, eller andre prosjekter som viser ditt estetiske uttrykk og kreativitet. Vi vil også vite hva som er din motivasjon for å søke. Dette beskrives på skolens søknadsskjema eller på et eget vedlegg.
Søknadsskjema finner du her: tryk

 

 

 

Give body to the future OFKS i Youth Vision
Magazine 2008
OFKS i PhotoChina
Magazine 2008
OFKS. workshop med Lin Yilin i Guangzhou 2006
OFKS. workshop med Lin Yilin i Oslo 2004
OFKS i NY Arts
Magazine 2003
OFKS i MEIYUAN
Magazine 2005