DNM1989 - Emil Fedida i Guangzhou International Photo Festival 2009.

 

 

Fotografi 2011-2012

Profil - visjon.
For å få studiet godkjent kreves det en aktiv deltagelse i alle skolens prosjekter. Prosjektene er varierte og har som målsetting at du skal tilegne deg ulike visuelle og fototekniske uttrykk, bli deg bevisst samtidskunstens mange uttrykk og gjennom det finne ditt personlige billedspråk. På Oslo Fotokunstskole vil du lære å definere personlige mål og erfare veien fra en ide til ferdig bilde. En slik prosess krever at du går dypere inn i kunsten og filosofien, i debatter omkring samfunnet og i deg selv. Kunst provoserer til samtidsorienterte diskusjoner, Oslo Fotokunstskole legger stor vekt på dette i sin profil og oppmuntrer studentene til å tenke selvstendig og delta i dagens kunstdebatt. Du som er student, har sammen med lærerne ansvar for å skape sammenheng og helhet i studiet. Du oppfordres til å analysere, reflektere over, vurdere og formulere kunstneriske problemstillinger, samt å holde egne innlegg knyttet til prosjektene.

1 år: Første år gir en grunnleggende innføring i faget. Studentene får en omfattende opplæring både teknisk og kunstnerisk innenfor analogt fotografi, kombinert med kontinuerlig undervisning i estetikk og billedforståelse. Det er lagt opp til kurs i tradisjonell svart/hvit. lab, farge lab, Det vil bli gitt oppgaver innenfor både iscenesatt og sosialdokumentarisk fotokunst.

2 år: Er påbyggende og fungerer som et fordypnings år. Arbeidsformen på andre år forutsetter en grunnleggende forståelse for det tekniske innenfor fotografi, og evne til større grad av selvstendighet og refleksjon over egen kunstnerisk arbeids prosess. Dette skoleåret gis det i tillegg til det analoge også opplæring i digitalt fotografi. Undervisningen omfatter praktiske kurs, oppgaver og prosjekter. Det blir ekskursjoner, forelesninger og diskusjoner på høyt faglig nivå. Hver students arbeid og innsats blir fortløpende evaluert for at studentene skal ha kontakt med sin egen utvikling. Studentene kan benytte skolens studio, lokaler og tekniske utstyr hele døgnet. All evaluering og undervisning blir gitt av høyt kvalifiserte lærere, som oftest aktive billedkunstnere. En del av undervisningen vil foregå på engelsk da internasjonale kunstnere og lærere blir benyttet

Kunstteori: Det blir på begge klassetrinn holdt kontinuerlige forelesninger i kunsthistorie og kunstteori for å gi en bred teoretisk og historisk forståelse for ulike kunstkonsepter og sammenhenger. Studentene oppfordres til å utforske i tilknytning til oppgavene og på egenhånd orientere seg faglig ved å oppsøke gallerier og utstillinger og følge med i aktuelle debatter både på dagens kunstarena og ellers i samfunnet. I bevisstgjøringen av egen kunstnerisk prosess kreves det at studentene kan forholde seg til relevant faglitteratur og opparbeide seg en teoretisk forståelse av kultur og samfunn for å integrere dette i eget kunstnerisk uttrykk.

Studiereise: Hvert år arrangeres en lengre studiereise til utlandet. Studiereisen er obligatorisk i henhold til vår læreplan, og har som mål å gi studentene mulighet til å delta i en annen kultur for å oppnå perspektiv rundt sin egen situasjon. Å oppleve og forholde seg til andre deler av verden er en av kjerneverdiene i vårt undervisningsopplegg og er et viktig bidrag til den enkeltes bevisstgjøring rundt sin faglige utvikling og personlige kunstneriske prosess. Studiereisen skjer i skolen regi, med lærer med under hele oppholdet. Det gis undervisning, forelesninger og veiledning under turen, både av skolens faste lærere og av internasjonale kunstnere fra det landet vi reiser til. En slik studietur styrker grunnlaget for aktiv deltakelse og forståelse av den internasjonale kunstdiskursen, og gir tilgang til unik kunnskap, erfaring og inspirasjon for våre studenter.

Skoleårets varighet: Høstsemesteret starter mandag 1 september og varer til den 20. desember 2010
Vårsemesteret starter andre uken i januar og varer til torsdag 04. juni 2009, inkludert en uke påskeferie.

Studiet er fulltid: Man- fred kl. 09:00-15:15. Hver onsdag er det obligatorisk fellesforelesning. kl.18:00- 20:00.

Lokaler og utstyr:
OFKS
lokalene er i Waldemar Thranesgate 84. Til sammen har vi litt over 1000 kvm, med lyse, lette og høye lokaler.

Vi har to forelesningssaler, to mørkerom (svart/hvitt og farge), filmladerom og skyllerom, datasal, studio, verksted, tre veiledningsrom/grupperom, bibliotek.

Studentene har egne nøkler og kort som gjør at lokalene og utstyret kan brukes 24 timer i døgnet.

Skolen er også sentralt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon og adkomst med bil (fra sentrum, ring 2 og 3).

Depositum:
Studentene betaler ett depositum kr. 2000,- per år for skolens utstyr, kort og nøkler. Studentene har felles ansvar for skolens utstyr, alle for en og en for alle, OFKS utstyr som blir borte dekkes av felles depositum.

opphavretten:
OFKS har opphavretten til å bruke studentenes bilder i alle tider ved OFKS utstillingsfeiringer, forlesninger, blader og kataloger.

søknadfristen er 15 april.


Copyright © Oslo Fotokunstskole as

 Give body to the future OFKS i Youth Vision
Magazine 2008
OFKS i PhotoChina
Magazine 2008
OFKS. workshop med Lin Yilin i Guangzhou 2006
OFKS. workshop med Lin Yilin i Oslo 2004
OFKS i NY Arts
Magazine 2003